Загубата от Първата световна война
29 септември 1918г. и 27 ноември 1919г. са дати горчиво запечатани в родната история. На 29 септември е подписано Солунското примирие. С него България прекратява участието си в Първата световна война и губи контрол над собствената си съдба. На 27 ноември е подписан Ньойския договор, с който България окончателно се сбогува с идеала си за национално обединение.
България се прощава със завоюваните с цената на стотици хиляди жертви земи в заветната Македония. Но и заплаща допълнително. Въведени са тежки финансови санкции. Армията се обезоръжава. Отнет е икономически важният излаз към Бяло море. Също и неразделна част от Шоплука – Западните покрайнини.
В дългосрочен план обаче най-тежките загуби, свързани с 29 септември и 27 ноември, са загубата на идеализма у българина, както и умението ни да водим разговор.
След Първата световна война, идеалът за национално обединение не е преустановен. Напротив, с течение на годините се тиражира тезата, че „националните катастрофи“ обричат България на нищета и мизерия. А обединението, в продължение на десетилетия се налага, често чрез насилие, вместо да се търси посредством мирен диалог.
Обнови идеала
„Обнови идеала“ е инициатива, която си поставя за задача да промени, поне частично, значението на датите 29 септември и 27 ноември, като спомогне за възстановяването на идеализма, сговорчивостта и обединението сред българското общество.
В периода между вековните годишнини от Солунското примирие и Ньойския договор, между 29 септември 2018г. и 27 ноември 2019г., от СМС каним заинтересовани млади анализатори и изследователи да участват в отворена дискусия. Нейната главна цел е да се преразгледа  и обнови националният идеал чрез съставянето на статии и анализи, които:
  • Извличат поуки от допуснатите грешки довели до загубата на Междусъюзническата и Първата световна война  и разглеждат някои от слабостите на идеала за национално обединение.
  • Дават насоки за нов широкообхватен национален идеал, градящ се върху три стълба: 1) дейно икономически и политически гражданско общество, познаващо своята история и политическа култура; работещи и ефективни институции, гарантиращи конкурентността на страната, както и гражданското благосъстояние; крепка външна, охарактеризирана от думита сигурност и приемственост. 
Дискусията ще се проведе на сайта младежкисговор.бг и в страницата на СМС във фейсбук, където участващите ще могат да публикуват свои статии и коментари по избрани от тях аспекти на един нов граждански идеал за национално обединение.
Най-добрите статии и коментари ще бъдат публикувани в книга, отпечатана в печатен и електронен формат, която ще бъде съставена на 15 февруари 2020г – вековната годишнина от ратификацията на Ньойския договор.
С всичко това от СМС целим да покажем, че сто години след тежката загуба обществото ни не се е отказало от идеализма си, както и от способността си да води вътрешен диалог.
Участвай!