„Обнови идеала“ е инициатива, която си поставя за цел да адресира по конструктивен начин последствията за българската държава от загубената Първа световна война, станала причина за нарастване на вътрешното разединение в българското общество, видимо и до днес, както и за постепенно изоставяне на идеала за национално обединение, под натиска на политическия нихилизъм. Ориентирана в настоящето, инициативата „Обнови идеала“ цели не просто извличане на поуките от миналото, но и формулирането на проактивна визия за възобновяване на националното единство, отстояване на българските национални интереси и намиране на българското място в света в настоящето и бъдещето.
По случай отбелязването на вековната годишнина от подписването на Ньойския договор на 27 ноември 2019 г., сдружение „Младежки сговор“ кани всички заинтересовани млади анализатори и изследователи да участват в инициативата за обновяване на националния идеал чрез съставянето на статии и анализи, които:
  1. Извличат поуки от допуснатите грешки довели до възникването на двете национални катастрофи; разглеждат някои от слабостите на идеала за национално обединение и неговото неуспешно преследване; проследяват кризите в българското общество в междувоенния период и техните дълготрайни последствия. Или
  2. Дават насоки за формулирането на нов или преформулиране на стария национален идеал, на основата на следните направления:
  • Проблеми на българската народопсихология и политическа култура.
  • Перспективи и възможности за социално-икономически напредък на България.
  • Мястото на България в глобалния свят и българските национални интереси.
Обменът на идеи и възгледи ще се проведе на сайта mladejkisgovor.com и в страницата на Младежки сговор във Фейсбук, където участващите ще могат да публикуват своите статии по избрани от тях аспекти на един нов граждански идеал за национално обединение.
Най-добрите разработки ще бъдат публикувани в сборник, отпечатан в печатен и електронен формат, който ще бъде съставен до 27 ноември 2021 г. – 101-годишнината от ратификацията на Ньойския договор.
С всичко това от сдружение „Младежки сговор“ се надяваме, че сто години след една от най-тежките ни загуби, гражданското общество в България не се е отказало от идеализма на предците си, както и от способността си да води вътрешен диалог.
Участвай!