Националният идеал е всеобхватен. Той може да бъде постигнат само чрез целокупни действия на обикновения гражданин, държавата на всичките ѝ нива, както и умелия ни контакт с външния свят. Заради това, „обнови идеала“  разглежда националния идеал през три призми: на индивида (аз-ът), институциите (системата) и външната политика (светът).
Ако искате да публикуваме Ваша статия, която засяга някоя(и) от трите призми на идеала, можете да ни я изпратите на лично съобщение във фейсбук или на нашия имейл : redakcia@mladejkisgovor.com
В рамките на две седмици ние ще Ви отговорим. Ако смятаме, че имаме коментари, които могат да подобрят вашата статия, ще ви ги изпратим. Но вие няма да сте длъжни да се съобразявате с тях и статията Ви впоследствие ще бъде публикувана.
Освен със статии, можете да допринесете към инициативата с дискусия. Каним Ви да започнете дискусия в нашата фейсбук група.
*От сдружение „Младежки сговор“ ще публикуваме вашите статии стига да се придържат към някои основите на идеала за национално обединение, а именно:
Важен е приличният тон. Статиите също не може да защитават насилието над хора; авторитарни и тоталитарни режими; подчинение на България пред трети страни. Наред с това няма да публикуваме хвалебствени статии, за която и да е политическа партия.