От СМС смятаме, че обновеният национален идеал трябва да се гради върху три стълба: достойни и способни индивиди (аз-ът), работещи и ефективни институции (системата) и крепка външна политика (светът).
Трите съставни елемента на националния идеал съвпадат и с категориите статии, които публикуваме. В раздела „аз-ът“ могат да бъдат открити статии, даващи насоки на обикновения гражданин към реализането на идеала за национално обединение. „Системата“ ни насочва към анализи, разгреждащи подобряването на институционалното управление на България и Европейския съюз. „Светът“ очертаха стришите на външните политики, които страната ни трябва да предприеме по време на пътешествието си към националния идеал. 
Ако искате да публикуваме Ваша статия, която засяга някоя(и) от трите призми на идеала, можете да ни я изпратите на лично съобщение във фейсбук или на нашия имейл : redakcia@mladejkisgovor.com
В рамките на две седмици ние ще Ви отговорим. Ако смятаме, че имаме коментари, които могат да подобрят вашата статия, ще ви ги изпратим. Но вие няма да сте длъжни да се съобразявате с тях и статията Ви впоследствие ще бъде публикувана.
Освен със статии, можете да допринесете към инициативата с дискусия. Каним Ви да започнете дискусия във фейсбук страница на СМС.
*От сдружение „Младежки сговор“ ще публикуваме вашите статии стига да се придържат към някои основите на идеала за национално обединение, а именно:
Важен е приличният тон. Статиите също не може да защитават насилието над хора; авторитарни и тоталитарни режими; подчинение на България пред трети страни. Наред с това няма да публикуваме хвалебствени статии, за която и да е политическа партия.