От СМС смятаме, че обновеният национален идеал трябва да се гради върху три стълба: достойни и способни индивиди (аз-ът), работещи и ефективни институции (системата) и крепка външна политика (светът). Именно това са и трите направления, под които събира разработки инициативата „Обнови идеала“.
Можете да се осведомите повече за инициативата като последвате този линк.
Ако желаете да публикуваме Ваша разработка, можете да ни я изпратите на лично съобщение във фейсбук или на нашия имейл : redakcia@mladejkisgovor.com
Препоръчителна дължина: 4 – 12 стандартни страници;
Шрифт: Times New Roman, размер на шрифта: 12 pt;
Междуредово пространство: Single.
В рамките на две седмици ние ще Ви отговорим и ако смятаме, че имаме коментари, които могат да подобрят вашата статия, ще ви ги изпратим.
Инициативата „Обнови идела“ разполага с набор от примерни тематични направления, които целят да ви провокират към участие, без да ограничават творческата ви свобода. А именно :
I. Поуките от историята

1. Дисбаланси в Търновската конституция.
2. Социално-икономически последствия за българското общество от Ньойския договор.
3. Липса на рационалност и икономическа логика в преследването на националния идеал.
4. Сравнителна съпоставка между състояние и преследване на българския национален идеал с тези в чужбина.
5. Българският край на историята – идеализъм и исторически детерминизъм.

II. Проблеми на културата и народопсихологията

1. Отношениe към историята в XXI в.
2. Ролята на личността и партизанщината в българската политика. 
3. Психология на българския владетел и българския политик.
4. История и настояще на религията и духовността в България.

III. Перспективи за бъдещото развитие на България

1. Модернизация и развитие на политическата икономия в България.
2. Българската просвета като двигател на напредъка в България.
3. Данъчната политика – двигател на социално-икономически напредък на България.
4. Проблеми и подготовка на приемането на еврото в България.

IV. България и глобалния свят

1. Отношението на България към Северна Македония и македонската идентичност.
2. Особености на българската геополитика на Балканите.
3. Мястото на България в ЕС:
- Увеличаване и управление на относителната институционална тежест.
- Взаимоотношенията център-периферия.
4. Проблеми, перспективи и основни положения на взаимоотношенията на България с водещите международни сили.