От СМС смятаме, че обновеният национален идеал трябва да се гради върху три стълба: достойни и способни индивиди (аз-ът), работещи и ефективни институции (системата) и крепка външна политика (светът).
Трите съставни елемента на националния идеал съвпадат и с категориите статии, които публикуваме. В раздела „аз-ът“ могат да бъдат открити статии, даващи насоки на обикновения гражданин към реализането на идеала за национално обединение. „Системата“ ни насочва към анализи, разгреждащи подобряването на институционалното управление на България и Европейския съюз. „Светът“ очертаха стришите на външните политики, които страната ни трябва да предприеме в защита на националния идеал. 
Ако искате да публикуваме Ваша статия, която засяга някоя(и) от трите призми на идеала, можете да ни я изпратите на лично съобщение във фейсбук или на нашия имейл : redakcia@mladejkisgovor.com
В рамките на две седмици ние ще Ви отговорим и ако смятаме, че имаме коментари, които могат да подобрят вашата статия, ще ви ги изпратим.
*От сдружение „Младежки сговор“ ще публикуваме вашите статии стига да се придържат към някои основите на идеала за национално обединение, а именно:
Важен е приличният тон. Статиите също не може да защитават насилието над хора; авторитарни и тоталитарни режими; подчинение на България пред трети страни. Наред с това няма да публикуваме хвалебствени статии, за която и да е политическа партия.